فارسی

حمیدرضا رازقی هستم

  • خبرنگار آزاد
  • خبر نگار تخصصی در حوزه بازی های رایانه ای و سرگرمی
  • عکاس آزاد
  • مربی عکاسی

 

راه های ارتباطی با من :