چهارشنبه , 24 جولای 2024

حمایت از من

اگر دوست داشتید می تونید از من حمایت کنید

جهت پرداخت مستقیم ریالی , روی لینک زیر کلیک کنید یا QR Code رو اسکن کنید

https://zarinp.al/razeghi

USDT (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

Ethereum (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

Shiba (ERC20) : 0x119e1fd3f74d91a36ed234bdf0db8140ea1a2b0b

BitCoin (BCT) : 1Exg47a1PbFwJi2NXbp1tDBdkKzcK2sdJx

TRX (Tron/TRC20) : TMuTpz4pccegjwfnAskN328L6vNshWYFo3

Doge : (Dogecoin) : DQEF1SRbcYYth4vcgzAe8owRirHZTNmpX8