چهارشنبه , 24 جولای 2024

کشورهای پیشرفته در آغوش هوش مصنوعی؛ کشورهای فقیر در حاشیه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) شاخص آمادگی هوش مصنوعی (AIPI) خود را منتشر کرد که نشان‌دهنده‌ی آمادگی ۱۷۴ کشور برای پذیرش این فناوری نوظهور است.

این شاخص که بر اساس معیارهایی مانند زیرساخت‌های دیجیتال، سرمایه انسانی، سیاست‌های نیروی کار، نوآوری، ادغام و مقررات، وضعیت هر کشور را ارزیابی می‌کند، حاکی از آن است که اقتصادهای ثروتمند جهان در مقایسه با کشورهای کم‌درآمد، آمادگی بیشتری برای استقبال از هوش مصنوعی دارند.

در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند مزایای فراوانی مانند افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و درآمد به همراه داشته باشد، اما در عین حال، خطر از بین رفتن میلیون‌ها شغل و تشدید نابرابری را نیز به دنبال دارد.

مطالعات IMF نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند تا ۳۳ درصد از مشاغل در اقتصادهای پیشرفته، ۲۴ درصد در اقتصادهای نوظهور و ۱۸ درصد در کشورهای کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار دهد.

با این وجود، این فناوری نوین پتانسیل قابل توجهی برای ارتقای کارایی مشاغل موجود و تبدیل شدن به ابزاری مکمل برای آن‌ها را نیز دارد. حتی می‌توان انتظار ظهور شغل‌ها و صنایع جدیدی را نیز داشت که در سایه‌ی هوش مصنوعی شکل خواهند گرفت.

اما چالش اصلی در مسیر بهره‌مندی از مزایای هوش مصنوعی، کمبود زیرساخت‌ها و نیروی کار ماهر در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد است. این موضوع می‌تواند شکاف نابرابری بین این کشورها و کشورهای پیشرفته را عمیق‌تر کند.

در مجموع، شاخص AIPI زنگ خطری برای کشورهای فقیر به صدا در می‌آورد و نشان می‌دهد که آن‌ها باید برای ورود به دنیای هوش مصنوعی و بهره‌مندی از مزایای آن، اقدامات عاجل و موثری انجام دهند.

 

The International Monetary Fund (IMF) has released its Artificial Intelligence Readiness Index (AIPI), which assesses the preparedness of 174 countries to adopt this transformative technology.

Based on factors such as digital infrastructure, human capital, labor force policies, innovation, integration, and regulations, the index reveals that wealthier economies around the world are better equipped to embrace AI compared to lower-income countries.

While AI holds immense potential to boost productivity, economic growth, and incomes, it also carries the risk of displacing millions of jobs and exacerbating inequality.

IMF research suggests that AI could potentially impact up to 33% of jobs in advanced economies, 24% in emerging markets, and 18% in low-income countries.

However, this innovative technology also holds significant promise for enhancing the efficiency of existing jobs and becoming a complementary tool for them. New jobs and industries could even emerge in the wake of AI.

The main challenge, however, lies in the lack of infrastructure and skilled labor in many lower-income countries. This could further widen the inequality gap between these nations and developed economies.

Overall, the AIPI serves as a wake-up call for poorer countries, indicating that they need to take urgent and effective action to enter the AI world and reap its benefits.

Check Also

زاکربرگ: هوش مصنوعی خداگونه توهمی بیش نیست!

بنیانگذار متا معتقد است که شرکت‌های فناوری در حال بزرگ‌نمایی قدرت هوش مصنوعی هستند. مارک …